САЗ БАЛШЫҚ ШЕБЕРХАНАСЫ

"Саз балшық шеберханасы" үйірмесінің бағдарламасы оқушыларға өздерінің шығармашылық әлеуетін ашуға және саз балшықпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Тәжірибелі мұғалімнің жетекшілігімен өтетін сабақтарда балалар түрлі бұйымдар жасау, олардың сапасын бақылау және уақытты тиімді бөлуге үйренеді. Балшықтан жасалған бұйымдарды бояу және безендіру балалардың қиялын дамытуға және көркемдік талғамын қалыптастыруға ықпал етеді.
Бағдарламаға қатысу оқушылардың ішкі әлемін байытып, қолөнер әлемінде жаңа перспективалар ашады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

• Сазбен жұмыс істеу негіздерін қалыптастыру.
• Оқушылардың қыш ыдыстарын жасау арқылы эстетикалық қабылдауы мен шығармашылық ойлауын дамыту.

БАҒДАРЛАМА ҚҰРЫЛЫМЫ:

• Қыш ыдыстардың тарихы мен жасалу принциптеріне кіріспе.
• Балшықпен жұмыс істеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
• Қарапайым пішіндерден күрделі композицияларға дейін әртүрлі бұйымдарды жасау практикалық сабақтары.
• Бұйымдарды жылтырата бояу және әрлеу әдістерімен танысу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

• Оқушылар саз балшықпен жұмыс істеудің және қыш бұйымдарын жасаудың негізгі дағдыларын игереді.
• Оқушылардың шығармашылық ойлауы мен қиялын дамытады.
• Балалардың қыш өнеріне деген қызығушылығын қалыптастыру және оны келешекте де зерттеуді, үйренуді жалғастыру.