IT-DESIGN

"It-Design" бағдарламасы өзінің шығармашылық әлеуетін ашып, компьютерлік техника мен дизайн аспектілерін меңгергісі келетін талапты жасөспірімдерге арналған. Бағдарлама күнделікті өмірде де, болашақ мансапта да пайдалы болатын дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

• Оқушыларға компьютерлер мен олардың компоненттері туралы негізгі білім беру.
• Компьютердің немесе ноутбуктің оңтайлы конфигурациясын жасау үшін компоненттерді таңдау біліктілігін дамыту.
• Амалдық жүйені орнату және икемдеу процесін үйрету.
• Компьютерлердің негізгі ақауларын диагностикалауға және ақауларды жоюға үйрету.

БАҒДАРЛАМА ҚҰРЫЛЫМЫ:

• Компьютер негіздері: жүйелік блок пен ноутбуктің құрылымы.
• ДК немесе ноутбук жасау үшін компоненттерді таңдау.
• Амалдық жүйені орнату және конфигурациялау.
• Негізгі ақауларды диагностикалау және жою.
• IT құрылғыларының сыртқы түрін жобалау принциптері.
• KiCad бағдарламасында баспа платоларды жобалау.
• Баспа платосында элементтерді дәнекерлеу бойынша практикалық сабақтар.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

• Оқушылар компьютерлер мен олардың компоненттері туралы негізгі білім алады.
• Амалдық жүйені орнату және конфигурациялау процесін меңгереді.
• Компьютердегі негізгі ақауларды жоюды үйренеді.