3D МҮСІНДЕУ ҮЙІРМЕСІ

"3D мүсіндеу" бағдарламасы оқушыларға өздерінің шығармашылық әлеуетін ашуға, кеңістіктік ойлауды дамытуға және үш өлшемді модельдермен жұмыс істеудің заманауи дағдыларын игеруге мүмкіндік береді.
Бағдарламаға қатысу оқушыларға дизайн, инженерия және шығармашылық саласында жаңа перспективалар ашады.
Үйірме бағдарламасы оқушыларға жеңіл ермексазды және басқа материалдарды пайдалана отырып, 3D мүсіндеу негіздерін үйретуге, сондай-ақ топтық жұмыс, өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуға арналған.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

• Оқушыларды 3D мүсіндеу әлеміне тарту және жеңіл ермексазбен жұмыс істеу.
• Үш өлшемді модельдер мен фигураларды жасау әдістерін біртіндеп игеру.
• Шығармашылық ойлауды, қиялды және қол моторикасын дамыту.
• Топтық жұмыс, бірлескен шығармашылық дағдыларды қалыптастыру.

БАҒДАРЛАМА ҚҰРЫЛЫМЫ:

• Үш өлшемді мүсіндеу негіздерімен және мүсіндеу құралдарымен танысу.
• Әр түрлі материалдарды қолдана отырып, үш өлшемді модельдер жасау.
• 3D мүсіндеу бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу негіздерін үйрету.
• Өз жобаларын құруда алған білімдері мен дағдыларын практикада қолдану.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

• Кеңістіктік қиял мен шығармашылық ойлауды жақсарту.
• Үш өлшемді жобалар мен модельдер жасауды игеру.
• Топтық жұмыс және өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастыру.
• Өзінің шығармашылық қабілеттеріне деген сенімділікті арттыру.